• سیستم منفصل از شبکه (off grid)

سیستم منفصل از شبکه (off grid)

این پکیج برای مصارف خانگی از جمله خانه باغ، کمپ های کوهستانی و جاده ای، مناطق صعب العبور، عشایر و تمامی مناطق محرو م از برق می باشدکه قابلیت راه اندازی یخچال، تلویزیزن،روشنایی،شارژ و ... را دارد

Web Analytics